facebook
^ Terug naar boven

 • 1 Bier brouwen
  Het brouwen van bier is al eeuwenlang een kunst, ook al beseft lang niet iedereen dat tegenwoordig nog.
 • 2 Wilt U zelf bier gaan brouwen.
  Bij ons bent U daarvoor aan het goede adres. Bier brouwen is namelijk eenvoudiger dan U denkt.
 • 3 Bier proeven
  Bier proeven doen we in de breedste zin van het woord.
 • 4 Praten over het brouwen van bier.
  Tijdens de clubavonden die altijd de eerste woensdag van de maand plaats vinden kan elk probleem van het brouwen uitgebreid besproken worden.
 • 5 Kwaliteit.
  We kunnen met recht zeggen dat de kwaliteit van de bieren elke clubavond weer een revelatie is.

D.A.B. de Wortketel.

Bier brouwen en proeven.

  
  

PRIVCACYBELEID VAN D.A.B. DE WORTKETEL


Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die D.A.B. de Wortketel verwerkt van haar leden, donateurs of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van D.A.B. de Wortketel, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan D.A.B. de Wortketel verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
D.A.B. de Wortketel, KvK nummer: 40048546
De functionaris ledenbeheer / donateur beheer is bereikbaar via info(at)wortketel.nl.

2. Welke gegevens verwerkt D.A.B. de Wortketel en voor welk doel.

2.1    
In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

1.    voor- en achternaam.
2.    adresgegevens eventueel postadres
3.    telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
4.    overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor D.A.B. de Wortketel zoals bv social-media accounts

2.2    
D.A.B. de Wortketel verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:(onderstaand is eventueel aan te passen door D.A.B. de Wortketel)
1.    je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan:
2.    je 06 nummer wordt gebruikt om via WhatsApp (DAB de Wortketel WhatsApp groep) contact te houden. Je kunt er zelf voor kiezen om deze groep (tijdelijk) weer te verlaten.
3.    je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van D.A.B. de Wortketel;
4.    je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen:
5.    Je naam kan gebruikt worden in een onderschrift bij een afbeelding op de website:
6.    Mocht je als niet lid via e-mail contact opnemen met D.A.B. de Wortketel dan zullen deze persoonsgegevens na dit initiële contact NIET verder gebruikt worden. Deze gegevens zullen derhalve direct vernietigd worden.

2.3    
Je naam, telefoonnummer en e-mail adres wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met D.A.B. de Wortketel en je te informeren over de ontwikkelingen van D.A.B. de Wortketel.

2.4
E-mail berichtgeving:
D.A.B. de Wortketel gebruikt je naam en e-mailadres NIET voor een opt/out e-mail nieuwsbrief.
D.A.B. de Wortketel kan je echter via e-mail op de hoogte brengen van wat binnen D.A.B. de Wortketel speelt.

2.5
D.A.B. de Wortketel zal je gegevens op geen enkele wijze aan derden verkopen dan wel doorspelen.

3. Bewaartermijnen

D.A.B. de Wortketel verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft D.A.B. de Wortketel passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. (data bescherming op de website)

4.2
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt D.A.B. de Wortketel GEEN gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker met uitzondering van een reCAPTCHA op het contact formulier waarbij Google muisbewegingen, ip adres en snelheid van invoeren analyseert om te bepalen of we met een echte gebruiker te maken hebben en geen robot. Deze gegevens worden vervolgens door Google direct verworpen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1
Via de ledenadministratie van D.A.B. DE WORTKETEL kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. D.A.B. DE WORTKETEL zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3
Indien je klachten hebt over de wijze waarop D.A.B. DE WORTKETEL je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming zijnde de ledenadministratie via info(at)wortketel.nl.

5.4
Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via info(at)wortketel.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

 

Copyright © 2018. Drentse Amateur Bierbrouwers Vereniging  Alle rechten voorbehouden.